Hjem

Grundejerforeningen Femmøller Strand

Om grundejerforeningen

 

Grundejerforeningen Femmøller Strand har igennem mange år været en aktiv forkæmper for vedligeholdelse og forskønnelse af Femmøller Strand, og en aktiv medspiller i forhold til først Dråby, senere Ebeltoft og Syddjurs Kommune.

 

Foreningen repræsenterer sommerhusejere og fastboende i et større geografisk område langs Ebeltoft Vig, fra Nato-molen og et langt stykke ud langs Fuglsøvej. Vi har medlemmer helt ud til Fuglsøvej 64, endvidere har vi medlemmer på Bogens Søvej samt på Bogens Hovedvej. Vi repræsenterer 450 betalende medlemmer, og varetager langt flere grundejeres interesser. Vi har stærke interesser i bl.a. trafikale forhold og cykelstier i området.

Juli 2017

Husk generalforsamlingen den 13. juli, følg linket for detaljer

 

Vi har ikke modtaget nogen forslag til behandling fra medlemmerne pr 1/7-2017.

 

Juni 2017

Vi fejrer Skt Hansaften helt som vi plejer ... kl 21, med bål, sang, musik og tale ved tidligere bestyrelsesmedlem mm. Leif Støy.

 

Februar 2017

Se her for de seneste nyheder om fibernet i vores område. Meld dig til senest 30. marts hvis du er interesseret.

 

December 2016

Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer. Lige inden jul nåede vi et møde med kommunen om vore mærkesager, og det vil I høre mere om i vores forårsbrev.

 

 

Oktober 2016

Sammen med nabogrunderjerforeningerne har vi lavet denne redegørelse som svarer på hvad vi ved om og vil med Natomolen.

 

Foreningen er på Facebook: https://www.facebook.com/groups/grundejerforFemmoellerStrand/

 

Vores efterårsbrev er ude nu

 

Juni 2016

Indkaldelse til generalforsamling 14 juli

Åbning af Fischerprojektet 15 juli

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

 

Husk Skt Hansaften

Bålet tændes som altid kl 21

 

Maj 2016- Vand

Kommunen har ansvar for at deres egne dræn og vandløb virker. Det har vi pt en diskussion med dem om. De kan også give påbud til vandløbsejere hvis de ikke vedligeholder vandløbene. Derudover er de interesserede i at hjælpe grundejerne med at finde de bedste afledningsformer og afløb. Det kan man snakke med Syddjurs Kommune om, efter at man har organiseret sig med sine naboer.

 

Men Syddjurs Kommune har truffet beslutning om at det er OK med dem at der står vand i parker og åbne områder en del af året. Det er en politisk ting (og vel et spørgsmål om økonomi).

 

Kommunen ønsker sig at lodsejerne går sammen om henvendelser. Men grundejerne skal selv holde deres vandløb OG betale for/gennemføre dræning på egen grund.

 

Grundejerforeningen har adresserne på lodsejerne, hvis vi ved hvilke matrikler det handler om, så vi kan hjælpe med at kontakte de berørte parter.

 

Derudover står vi i bestyrelsen til rådighed med råd (skriv til vores mailadresse), og vi tror der er behov for at bestyrelsen i fremtiden gør mere omkring hele området, VAND.

 

 

Marts 2016

Foreningens forårsbrev er nu klart til læsning, find det her

 

 

December 2015

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Det er måske nu vi skal gøre opmærksom på de mange nye ting der foregås i nationalparken: Nye vandreruter, shelters, rydning af diverse stendysser. Se links til det meste på mols.nu.

 

2015

Efterårsbrevet kan findes her. Bemærk at det er sidste gang det også sendes ud på papir.

 

Juli 2015

Generalforsamling. Se materialet her

 

Juni 2015

 

Skt Hans aften kl 21. som sædvanligt mad sang og tale

 

Maj 2015

Det bliver tilladt at lægge grene på bålpladsen d. 17. juni, men ikke før

 

Marts 2015

 

Affaldsindsamling i Syddjurs søndag d. 19. april fra kl. 10 til ca 13.

Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs & Reno Djurs arrangerer den årlige affaldsindsamling langs med vores veje og kyster.

 

Der er samlingssted ved:

P-pladsen v Vibæk Strandvej, Natohavnen, Kalø Slotskro og Gl. Ryomgaard

 

Her vil repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening fra kl. 10:00 uddele sække samt servere rundstykker og juice til dem som møder op for at deltage. Medbring selv en kande kaffe. Godt fodtøj og arbejdshandsker anbefales. Reno Djurs har opstillet en container på pladsen.

 

Vi regner med at afslutte kl. ca. 13:00.

Alle er velkomne, både børn og voksne, og vi håber, at rigtigt mange møder op.

 

 

Forårsbrev

Du kan finde vores nyeste nyhedsbrev her

 

Arbejdet med Fischer-parken er godt igang. Se nogle billeder her.

 

Bestyrelsesmøde 18. marts. Sig til hvis du har noget bestyrelsen skal drøfte.

Februar 2015

alle medlemmer er inviterede til foredrag hos BLIS d. 26. februar om Egil Fischer

December 2014

Møde om Fischer-planen afholdt

November 2014

Indkaldelse til orienteringsmøde om Fischer-planen på Molskroens Strandhotel d. 10. december kl 19.00

Oktober 2014

Efterårsbrev

August 2014

Se ansøgningen om midler til Fischer-renoveringen her

Referat fra Generalforsamling, se her

Juli 2014

Formandens beretning

Juni 2014

Forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne, se her

 

Nato-molen åbnes for offentligheden. Se her

 

Indkaldelse til generalforsamling

April 2014

Forårsbrev

Oktober 2013

Efterårsbrev

Februar 2013 Hjertestarter

Hjertestarter er nu sat op foran Spar-Købmanden