Lokalplan

Lokalplan med fokus på bevaring af Egil Fischers Ferieby ved Femmøller

Syddjurs Kommune har påbegyndt arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for Egil Fischers Ferieby med fokus på bevaring. På denne side kan du følge med i processen.


Der blev holdt et opstartsmøde den 31. maj 2019 på Hotel Langhoff og Juul, Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft.


Tak for et stort fremmøde og engagement! Vi havde et godt og konstruktivt møde, med mange gode input og vigtige emner, der i den kommende proces skal drøftes og viderebearbejdes - en proces med fokus på bevaring af Egil Fischers Ferieby ved Femmøller. Nederst på siden kan du finde et notat med nogle af synspunkterne fra mødet. Her kan du også finde slides og oplæg fra opstartsmødet - præsenteret af henholdsvis Syddjurs Kommune og BLIS.


På mødet var der også mulighed for, at tilmelde sig nyhedsbreve om lokalplanarbejdet. Du kan fortsat tilmelde dig disse ved at kontakte os på mailadressen, som du finder nederst på siden.


Der blev på mødet oprettet 3 arbejdsgrupper, der hver skal arbejde med 1 af følgende 3 temaer:
 

 • Delområder og grad af bevaring
  Lørdag den 29. juni 2019 kl. 10:00
   
 • Bevaringsbestemmelser – facade, tag mv.
  Lørdag den 17. august 2019 kl. 10:00
   
 • Veje og beplantning
  Lørdag den 21. september 2019 kl. 10:00

 

Arbejdsgruppemøderne afholdes i Administrationsbygningen i Ebeltoft på Lundbergsvej 2. Der har været stor interesse for, at deltage i arbejdsgrupperne - dog ønsker vi os flere deltagere i arbejdsgruppen for "Veje og beplantning". Så skriv endelig til os, hvis du har interesse.


Der vil på arbejdsgruppemøderne deltage en repræsentant for Grundejerforeningen Femmøller Strands bestyrelse, samt Arkitekt Lotte Asving Donslund fra Plan og Udvikling ved Syddjurs Kommune.


Der pågår lige nu en registrering af bygninger opført før 1950 indenfor det forventede lokalplanområde. Resultaterne fra registreringerne forventes, at kunne ses på følgende link fra slutningen af juni 2019:
https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33#/


Du kan finde flere oplysninger om, det at eje en bevaringsværdig bygninger her: https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/bevaringsvaerdige-bygninger/info-til-ejere-af-bevaringsvaerdige


Har du spørgsmål til processen eller vil du gerne modtage nyhedsbreve om lokalplanarbejdet, er du velkommen til at kontakte Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, ved Arkitekt Lotte Asving Donslund på lea@syddjurs.dk eller Grundejerforeningen Femmøller Strand ved Arne Bojesen arne.bojesen@gffs.dk


se i øvrigt Syddjurs kommunes hjemmeside 

https://www.syddjurs.dk/egilfischer

for øvrige notater og vedhæftninger


Link til referater fra de tre arbejdesbruppemøder:


https://www.syddjurs.dk/egilfischer